Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent visie informatiemanagement en archiefzorg van de gemeente Beekdaelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent visie informatiemanagement en archiefzorg van de gemeente Beekdaelen
CiteertitelVisie informatiemanagement en archiefzorg van de gemeente Beekdaelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 Visie informatiemanagement archiefzorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-30673

230832

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent visie informatiemanagement en archiefzorg van de gemeente Beekdaelen

 

 

i-Visie: ontwikkelingen

Zoals aangegeven in de i-visie voor Beekdaelen hebben de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gezorgd voor fundamentele veranderingen in de dienstverlening van de (gemeentelijke) overheid. De grootste veranderingen zijn digitaal klantgericht en vraag gestuurd werken en eenzelfde kwaliteit van dienstverlening via de verschillende kanalen (digitaal, telefonisch, persoonlijk). Ook zijn er nieuwe vormen van dienstverlening ontstaan, denk hierbij aan de keukentafelgesprekken en thuisbezorging van reisdocumenten. De focus is verschoven van de overheid als middelpunt (aanbodgericht) naar de klant en maatschappij als middelpunt (vraaggericht) waarbij er een andere rolverdeling en meer interactie is ontstaan tussen de overheid en het maatschappelijk veld. Burgers hebben in onze huidige informatiemaatschappij behoefte aan een moderne overheid die eigentijdse vormen van dienstverlening biedt, maatschappelijke initiatieven en co-creatie mogelijk maakt en een efficiënte informatievoorziening heeft ingericht met relevante gegevens voor burgers, partners en ondernemers. Sterker nog, er bestaat een sterke maatschappelijke behoefte om zelf juiste en relevante (overheids-)informatie online te kunnen zoeken en vinden, zonder tussenkomst van de overheid zelf. Dit lukt alleen met goed ingerichte en gedigitaliseerde bedrijfsprocessen en een betrouwbare informatievoorziening, waarbij ook de overheid plaats-en tijdonafhankelijk kan werken. Dit vereist flexibiliteit, het vermogen om ruimte te geven aan andere partijen, tefaciliteren en te regisseren en bovenal het vermogen om de eigen denk-en werkwijze aan te passen.