Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Beekdaelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Beekdaelen
CiteertitelReglement burgerlijke stand Beekdaelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 Reglement burgerlijke stand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 16a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 3. artikel 16c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 16d van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 5. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 6. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 7. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 8. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 9. artikel 5 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 10. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201901-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-36675

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Beekdaelen

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie vanwege een ontbrekende bijlage. De oorspronkelijke bekendmaking heeft op 12 februari 2019 plaatsgevonden via het Gemeenteblad 2019, 30748.]

 

Het reglement burgerlijke stand heeft betrekking op de openingstijden van de burgerlijke stand en de momenten waarop een huwelijk kan worden gesloten, een partnerschap kan worden geregistreerd of een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. Voorts heeft het reglement betrekking op het aanwijzen van locaties als gemeentehuis, speciaal voor het sluiten van huwelijken, het registreren van partnerschappen en het omzetten van een partnerschap in een huwelijk.

 

Daarnaast stelt het reglement voorwaarden aan de benoemingen en werkzaamheden van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Benoeming, schorsing en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand is in handen gelegd van burgemeester en wethouders (Wet van 14oktober 1993 (Stb.1993, nr.555).

 

De in de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen geldende reglementen burgerlijke stand dateren van 14 november 2006, 11 april 1995 en 15 mei 1995. Er zijn verschillende redenen waarom dat reglement wordt gewijzigd:

 • 1.

  Door de samenvoeging van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Beekdaelen, is het noodzakelijk een nieuw reglement vast te stellen;

 • 2.

  Er is in het oude reglement geen plaats geboden voor bepalingen betreffende het geregistreerd partnerschap en de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 • 3.

  De terminologie van het reglement is aangepast aan de huidige organisatie, en dusdanig herschreven dat het veranderingen binnen de organisatie beter kan opvangen;

 • 4.

  Er is nadrukkelijk vastgelegd onder welke voorwaarden een locatie kan worden aangewezen als huis der gemeente;

 • 5.

  Er is meer nadrukkelijk vastgelegd wanneer een kosteloze huwelijksvoltrekking, kosteloze registratie van een partnerschap of kosteloze omzetting van een geregistreerd partnerschap kan plaatsvinden;

 • 6.

  Er is verdergaand mandaat geregeld met betrekking tot uitvoerende en organisatorische beslissingen van het college van burgemeester en wethouders aan de aan de ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente Beekdaelen;

 • 7.

  Er is meer nadrukkelijk vastgelegd welke benoemingsvoorwaarden gelden voor de verschillende (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.