Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Besluit Verzamelplaats Destructiemateriaal(versie geldend sedert 22 oktober 2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Verzamelplaats Destructiemateriaal(versie geldend sedert 22 oktober 2011)
CiteertitelBesluit Verzamelplaats destructiemateriaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructieverordening Beemster

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-201101-01-2013nieuwe regeling

11-10-2011

Binnendijks d.d. 15 oktober 2011, nr. 41/42

College van Burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2011, nr. 421

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Verzamelplaats Destructiemateriaal(versie geldend sedert 22 oktober 2011)

Burgemeester en wethouders van Beemster;

gelezen artikel 2 van de Destructieverordening Beemster,

gelet op artikel 160, onder a Gemeentewet,

besluiten

de gemeentewerf, gevestigd aan de Insulindeweg 2 te Middenbeemster, aan te wijzen als verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren zoals beoeld in artikel 1 van voornoemde Destructieverordening.

 

Dit besluit treedt op 22 oktober 2011 in werking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente beemster d.d. 11 oktober 2011.

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris