Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Nota integrale handhaving gemeente Beemster 2012-2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota integrale handhaving gemeente Beemster 2012-2015
CiteertitelNota integrale handhaving gemeente Beemster 2012-2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenNota integrale handhaving gemeente Beemster 2012-2015 Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 12 Bijlage 9_ Feitenlijst - Lijst bestuurlijke strafbeschikking Bijlage 10_Richtlijn hygiënische woonproblemen Bijlage 11 Controleplan Sociale zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-201202-03-2016nieuwe regeling

11-09-2012

Binnendijks d,d, 13/14 oktober 2012, nummer 41/42

BW-2012-0946

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota integrale handhaving gemeente Beemster 2012-2015(versie geldend sedert 22 oktober 2012)

Burgemeester en wethouders van Beemster:

gelezen het voorstel BW-12-00946;

besluiten:

vast te stellen navolgende:

Nota integrale handhaving gemeente beemster 2012-2015

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van 11 september 2012.

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris