Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Elektronisch BSR-blad 2016-7

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingElektronisch BSR-blad 2016-7
CiteertitelElektronisch BSR-blad 2016-7
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluiten Algemeen bestuur BSR

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling BSR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuw

01-12-2016

website BSR

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Elektronisch BSR-blad nummer 7, 28 december 2016

 

Officiële bekendmaking

 

Het algemeen bestuur van BSR maakt bekend dat zij in haar vergadering van 1 december 2016 de volgende besluiten heeft genomen:

 

 • 1.

  Archiefverordening BSR;

 • 2.

  Reglement van orde algemeen bestuur BSR;

 • 3.

  Reglement Auditcommissie BSR;

 • 4.

  Normen- en toetsingskader 2016;

 • 5.

  Verordening klachtbehandeling BSR.

 

Voornoemde besluiten treden met ingang van 1 januari 2017 in werking.

Deze besluiten zijn zowel op de website van BSR als ook op www.overheid.nl geplaatst en liggen ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1, 4003 BX te Tiel. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van de besluiten worden opgevraagd bij het algemeen bestuur van BSR (Postbus 18, 4000 AA Tiel).