Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Opheffen Gemeenschappelijke Regeling Archiefverzorging gemeente Groesbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOpheffen Gemeenschappelijke Regeling Archiefverzorging gemeente Groesbeek
CiteertitelOpheffen Gemeenschappelijke Regeling Archiefverzorging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2015Nieuwe regeling

27-10-2015

gmb-2015-115840

Z-15-30724

Tekst van de regeling

Intitulé

Opheffen Gemeenschappelijke Regeling Archiefverzorging gemeente Groesbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek,

overwegende dat:

 • -

  De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal zijn bereikt en het laten voortbestaan van de regeling zou leiden tot onduidelijke situaties;

 • -

  Er geen financiële consequenties aan het opheffen van de regeling zijn verbonden en geen liquidatieplan of sociaal plan opgesteld hoeft te worden;

 • -

  Het wenselijk is om een einde te maken aan een onduidelijke situatie door de regeling formeel op te heffen;

   

Gezien en met inachtneming van de door de raad bij besluit van 26 november 2015 verleende toestemming aan het college om te besluiten de gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal per 1 januari 2016 op te heffen;

 

en

 

Onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de Raad:

BESLUIT:

 

vast te stellen dat de gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal wordt opgeheven per 1 januari 2016 op grond van artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

 

Groesbeek, 27 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Groesbeek,

De secretaris

J.W. Looijen

De burgemeester

Mr. M. Slinkman