Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Wegsleepverordening gemeente Berg en Dal 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Berg en Dal 2019
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Berg en Dal 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-08-201901-04-2019Nieuwe regeling

04-07-2019

gmb-2019-196661

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Berg en Dal 2019

De raad van de gemeente Berg en Dal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 maart 2019;

 

overwegende dat:

 

het wenselijk is om de mogelijkheid te hebben om voertuigen te verwijderen van plekken waar deze niet mogen staan;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen voertuigen;

besluit: vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordening gemeente Berg en Dal 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2 Aanwijzen van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen, voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  het opslagterrein van ‘Houterman autosleepdienst’, gevestigd aan de Keizer Hendrik VI singel 4 te Nijmegen. Alternatief kan een voertuig ook bewaard worden op Bijsterhuizen 21-10 te Wijchen.

 • 2.

  Dit opslagterrein is op werkdagen op afspraak geopend voor het publiek.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen

Voertuigen < 3500

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig < 3500 naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 82,43;

  • b.

   € 88,48 voor het overbrengen.

 • 2.

  De kosten voor het bewaren van een voertuig < 3500 bedragen:

  • a.

   € 12,16 per dag of een gedeelte daarvan.

Voertuigen > 3500

 • 3.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig > 3500 naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 311,80;

  • b.

   € 285,81 per uur of een gedeelte daarvan tijdens het overbrengen.

 • 4.

  De kosten van het bewaren van een voertuig > 3500 bedragen:

  • a.

   € 41,57 per dag of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april. Per 1 april 2019 vervalt de Wegsleepverordening gemeente Berg en Dal 2017.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Berg en Dal 2019.