Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingTarievenverordening gemeentelijke accommodaties 2010
CiteertitelTarievenverordening gemeentelijke accommodaties 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-200901-07-2011nieuwe verordening

05-11-2009

Gemeentepagina 25-11-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties 2010

TARIEVENVERORDENING GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES 2010

I. Gymnastieklokaal De Kromme Draai € 8,90 per uur

II. Algemene bepalingen

Voor bijzondere gelegenheden kunnen burgemeester en wethouders een accommodatie om niet of tegen gereduceerd tarief ter beschikking stellen.

III. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  1.De "Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties 2009” van 16 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bergambacht

op 5 november 2009 .

de giffier, de voorzitter,