Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Destructieverordening gemeente Berkelland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Berkelland
CiteertitelDestructieverordening gemeente Berkelland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-200501-01-200501-01-2016Nieuwe regeling

03-01-2005

Berkelbericht 11 januari 2005

Raadsvoorstel 23 december 2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Berkelland

 

De raad van de gemeente Berkelland;

 

Gelezen het voorstel van de secretaris namens het college van burgemeester en wethouders

 

Gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Destructieverordening van de gemeente Berkelland.

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: Destructiewet;

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid van de Wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2.

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3.

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4.

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5.

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Destructieverordening gemeente Berkelland.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking een dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 3.

  De destructieverordening voor de gemeenten Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede worden ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Berkelland op 3 januari 2005

De griffier, De voorzitter,