Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201808-02-2020Onbekend

24-04-2018

Digitaal gemeenteblad, 30 april 2018;

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2018

 

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 van de Apv 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

gelet op het bepaalde in artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2018 (Apv);

 

overwegende dat:

 

gebleken is dat in de gemeente sprake is van overlastsituaties en baldadigheid door (overmatig) alcoholgebruik op de weg;

 

de overlast en baldadigheid niet altijd gepaard gaat met openbare dronkenschap;

 

artikel 2:48 van de Apv de mogelijkheid biedt om op te treden;

ook in het kader van het alcoholmatigingsbeleid het wenselijk is om een verbod in te stellen voor de hele gemeente;

 

het Openbaar Ministerie heeft uitgezocht of dit juridisch mogelijk is;

de conclusie is dat er geen jurisprudentie is waarin staat dat dit niet kan;

gemeenten die het hele grondgebied aanwijzen de steun van justitie hebben bij de handhaving hiervan;

 

andere gemeenten in het district Achterhoek, politie team Oost-Achterhoek eenzelfde aanwijzingsbesluit hanteren en uniformiteit wenselijk is;

 

B E S L U I T :

  • 1)

    dat het verboden is op openbare plaatsen binnen onze gemeente alcoholhoudende drank te drinken;

  • 2)

    dat het verboden is aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

  • 3)

    het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 van 12 juli 2016 in te trekken.

 

 

Borculo, 24 april 2018

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers, drs. J.H.A. van Oostrum