Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bladel

Rampenplan Gemeente Bladel 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBladel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRampenplan Gemeente Bladel 2007
CiteertitelRampenplan Gemeente Bladel 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRampenplan Gemeente Bladel 2007 Bijlagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

is vervangen door Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant ZO

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-201203-01-2015Vervallen

30-09-2011

Onbekend

Onbekend
01-01-200003-01-2012Nieuwe regeling

02-07-2007

De Lantaarn, 17 juli 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Rampenplan Gemeente Bladel 2007