Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Besluit vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2015
CiteertitelBesluit vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerparchief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archuiefwet 1995, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2015Nieuwe regeling

13-10-2015

Gemeenteblad 2015, Nr. 100337 (28-10-2015)

Z-13-19654

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van 20 mei 2015, kenmerk Z-13-19654/ADV-15-04440;

 

gelet op:

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet;

 • -

  de regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012, nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging (Stcrt. 2012, Nr. 26238);

 

 

besluiten: 

 

vast te stellen het Besluit vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2015.

Artikel 1
 • 1.

  De analoge archiefbescheiden die op grond van de Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 1 januari 1996 (geactualiseerd 27 juni 2012) voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen worden vervangen door digitale reproducties, waarna de analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  Reproductie van analoge archiefbescheiden geschiedt op de wijze zoals omschreven in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden Bodegraven-Reeuwijk.

Artikel 2
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Van dit besluit wordt mededeling gedaan op de website www.bodegraven-reeuwijk.nl en op de gemeentepagina’s in de plaatselijke huis-aan-huisbladen.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2015.

Bodegraven, 13 oktober 2015.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris, a.i.,

drs. J.G. de Jager

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp