Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Nota Parkeernormen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Parkeernormen
CiteertitelNota Parkeernormen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Parkeernormen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-201519-05-2016Nieuwe regeling

10-03-2015

Gemeenteblad 2015, 25223

Z-15-31984

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Parkeernormen

Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt hieronder de pdf versie downloaden.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk hebben op 10 maart 2015 de beleidsregels gewijzigd van de ‘Nota parkeernormen’, die is vastgesteld op 16 juli 2013. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op het neerwaarts bijstellen van de financiële bijdrage per parkeerplaats en het opnemen van mogelijkheden om het realiseren van extra parkeerplaatsen over te dragen aan de gemeente.

 

Met het vaststellen van de gewijzigde nota is de nota van 16 juli 2013 komen te vervallen.