Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit
CiteertitelBeleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpdrugs
Externe bijlageBeleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, Hoofdstuk 5
  2. Woningwet, art. 17
  3. Opiumwet, art. 13b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201707-03-2019Nieuwe regeling

30-08-2016

Gemeenteblad 2017, 105214

Z-16-41129

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 30 augustus 2016 de Beleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit vastgesteld. Dit is een beleidsregel als bedoeld in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en bevat een richtsnoer voor de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit en beperkt zich tot het meest toegepaste bestuurlijk instrumentarium. De handhavingsmaatregelen in de beleidsnota zijn regionaal afgestemd.

De beleidslijn wordt niet als webpagine beschikbaar gesteld. U kunt hieronder de pdf versie downloaden.