Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland
CiteertitelHandhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpmilieu, geluidshinder
Externe bijlageHandhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2017Nieuwe regeling

14-11-2017

Gemeentepagina in huis-aan-huisblad Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 22-11-2017

Z-17-53924

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland

Burgemeester en wethouders hebben op 14 november 2017 het Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland vastgesteld. In regionaal verband is een handhavingsbeleid opgesteld. In dit beleid wordt aangegeven hoe in geval van een overtreding gehandhaafd wordt.

De beleidsnota wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld. U kunt

hieronder de pdf versie downloaden.