Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels openbare oplaadobjecten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2018Nieuwe regeling

04-09-2018

gmb-2018-199383

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen 2018

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken bekend, dat zij op 4 september 2018 de Beleidsregels openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen 2018 hebben vastgesteld. De nota is een beleidsregel als bedoeld in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en bevat kaders met betrekking tot medewerking aan de plaatsing van openbare oplaadobjecten ten behoeve van elektrisch rijden. De nota is als informatieve bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

 

De nota treedt in werking op 1 oktober 2018.

 

Inzage

De nota is beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving. De nota kan aldaar worden ingezien.

 

Tegen een besluit inhoudende een beleidsregel is geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht).

 

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jody de Graaf van team Duurzaamheid, via telefoonnummer 0172-522 522.

 

Bodegraven, 19 september 2018.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G.de Jager

de burgemeester,

mr. C.van der Kamp