Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2018Nieuwe regeling

28-08-2018

gmb-2018-203522

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken bekend, dat zij op 28 augustus 2018 de Beleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk hebben vastgesteld. De beleidslijn is een beleidsregel als bedoeld in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is een instrument waarmee de gemeente kan voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Zo kan de gemeente een vergunning weigeren of een vergunning intrekken als er een ernstig gevaar dreigt dat die vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden. De beleidslijn is als informatieve bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

 

De beleidslijn treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking.

 

Inzage

 

De beleidslijn is beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving. De beleidslijn kan aldaar worden ingezien.

 

Tegen een besluit inhoudende een beleidsregel is geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht).

 

Vragen

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Veiligheid via telefoonnummer 0172-522 522.

 

Bodegraven,26 september 2018.

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G. de Jager

 

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp

 

De burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk,

mr. C. van der Kamp