Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2018Nieuwe regeling

28-08-2018

gmb-2018-203522

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 28 augustus 2018 de Beleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk vastgesteld. De beleidslijn is een instrument waarmee de gemeente kan voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Zo kan de gemeente een vergunning weigeren of een vergunning intrekken als er een ernstig gevaar dreigt dat die vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden.

De beleidslijn is opgenomen in de externe bijlage.