Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLandelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid
CiteertitelLandelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageLandelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2019Nieuwe regeling

01-10-2019

gmb-2019-245535

Tekst van de regeling

Intitulé

Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 1 oktober 2019 de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2, augustus 2018) vastgesteld. De regels zijn een toetsingskader voor aanvragen voor een omgevingsvergunning, toestemming bouwen.

 

De beleidsregels zijn opgenomen in de externe bijlage.