Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Visie Externe Veiligheid Bodegraven-Reeuwijk 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVisie Externe Veiligheid Bodegraven-Reeuwijk 2013
CiteertitelVisie Externe Veiligheid Bodegraven-Reeuwijk 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpexterne veiligheid
Externe bijlagenVisie Externe Veiligheid Bodegraven-Reeuwijk 2013 Visie Externe Veiligheid 2013 - Bijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2013Nieuwe regeling

26-03-2013

Onbekend

Z-13-18160

Tekst van de regeling

Intitulé

Visie Externe Veiligheid Bodegraven-Reeuwijk 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 26 maart 2013 de Visie Externe Veiligheid Bodegraven-Reeuwijk 2013 vastgesteld.

Externe veiligheid is een onderdeel van milieubeleid, maar toegespitst op het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor en via buisleidingen. Met de visie externe veiligheid wil de gemeente bij alle relevante ontwikkelingen in de gemeente aandacht besteden aan externe veiligheid. De visie dient als afwegingskader tussen het gewenste ruimtegebruik en het streven naar een veilige leefomgeving voor de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De Visie Externe Veiligheid Bodegraven-Reeuwijk 2013 is opgenomen in de externe bijlagen.