Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT van 28 FEB 2011, no. 9 ter uitvoering van de Prijzenwet BES

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT van 28 FEB 2011, no. 9 ter uitvoering van de Prijzenwet BES
CiteertitelPrijzenbesluit aardolieproducten Bonaire februari 2011
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Tweede Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire januari 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Prijzenwet BES, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201121-05-2012Nieuwe regeling

28-02-2011

A.B. 2011, no. 8

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT van 28 FEB 2011, no. 9 ter uitvoering van de Prijzenwet BES

BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat het wenselijk is als gevolg van de wijziging van de olieprijzen op de wereldmarkt en het besluit om een algemene bestedingsbelasting en accijnzen op Bonaire te heffen, de navolgende hoogst toelaatbare prijzen voor aardolieproducten in het openbaar lichaam Bonaire opnieuw vast te stellen;

Gelet op:

artikel 2 van de Prijzenwet BES;

Gelezen:

het advies van de dienst economische zaken en arbeidsaangelegenheden van 25 februari 2011;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen het navolgende eilandsbesluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij dit eilandsbesluit bepaalde wordt verstaan onder:

verkopen:verkopen of te koop aanbieden;
groothandelsprijs:prijs bij verkoop aan de kleinhandelaar en voorzover het betreft gasolie bij verkoop aan bakkerijen voor eigen gebruik;
kleinhandelsprijs:prijs bij verkoop aan de consument.

Artikel 2

Het is een ieder verboden in het openbaar lichaam Bonaire de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven:

GROOTHANDELSPRIJS:  
Mogas 95 127,10 USDcent per liter;
kerosine 77,80 USDcent per liter;
gasolie 87,40 USDcent per liter;
LPG 100 lbs 36,55 USD per cilinder;
LPG 20 lbs 7,50 USD per cilinder.
   
KLEINHANDELSPRIJS:  
Mogas 95 134,00 USDcent per liter;
kerosine 80,40 USDcent per liter;
gasolie 91‚40 USDcent per liter;
LPG 100 lbs 42,66 USD per cilinder;
LPG 20 lbs 9,01 USD per cilinder.

Artikel 3

De tweede prijzenbeschikking aardolieproducten Bonaire januari 2011 (A.B. 2011, no. 2) wordt ingetrokken.

Artikel 4

  • 1.

    Dit eilandsbesluit wordt in het afkondigingsblad Bonaire opgenomen.

  • 2.

    Dit eilandsbesluit wordt eventueel in een aangepaste vorm, bekend gemaakt in één of meerdagbladen die in het openbaar lichaam worden verspreid.

Artikel 5

Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2011.

Artikel 6

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als:Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire februari 2011.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op de datum van dit eilandsbesluit en getekend op 28 FEB 2011

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,

de gezaghebber, de secretaris,