Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Borsele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Borsele
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpautomatisering en informatisering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze regeling vervangt de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, vastgesteld op 02-07-2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens gemeente Borsele

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201015-05-2014nieuwe regeling

03-12-2009

Borselse Bode 21-12-2009

raadstukken 03-12-2009, nr. B4
01-01-2010nieuwe regeling

03-12-2009

Borselse Bode 21-12-2009

raadstukken 03-12-2009, nr. B4

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Borsele

Besluit van de raad van de gemeente Borsele tot het vaststellen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2009

gelet op de Wet GBA en de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit vast te stellen de:

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Borsele

 

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders regelen:

- de verstrekking van gegevens uit de GBA aan de binnengemeentelijke afnemers die de gegevens nodig hebben voor de vervulling van hun taken en die deze gegevens uit hoofde van artikel 3b van de Wet GBA moeten gebruiken;

- de systematische verstrekking van gegevens uit de GBA aan binnengemeentelijke afnemers;

- de toegang van de binnengemeentelijke afnemers tot de GBA;

- de toegang van bewerker en diens medewerkers tot de GBA;

- de verbanden tussen de GBA en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 

Artikel 2  

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

   

 • 2

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

   

Artikel 3  

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010

Artikel 4  

 • 1

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 7 juni 2007 wordt ingetrokken.

   

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010

   

 • 3

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GBA.

   

 • 4

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de GBA.

   

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 3 december 2009

De griffier.    De voorzitter.