Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2011
CiteertitelBeleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dez\e regeling vervangt de Beleidsregels standplaatsvergunningen Borsele 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 3. Algemene plaatselijke verordening gemeente Borsele 2011, art. 4.81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201101-03-2012nieuwe regeling

18-01-2011

Borselse Bode, 27-01-2011

geen
01-02-2011nieuwe regeling

18-01-2011

Borselse Bode, 27-01-2011

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele;

gezien de door hun op 21 juli 2009 vastgestelde de Beleidsregels standplaatsvergunningen Borsele 2009;

gelet op artikel 1:3, vierde lid en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Borsele 2011;

overwegende dat zij de voornoemde beleidsregels wensen te vervangen in verband met in de inwerkingtreding van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Borsele 2009 per 1 februari 2011;

besluiten vast te stellen de Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2011, luidende als volgt:

 

Artikel 1 Incidentele standplaatsvergunningen

Per persoon wordt voor maximaal tien dagen per jaar (een) incidentele standplaatsvergunning(en) verleend.

Artikel 2 Permanente standplaatsvergunningen

 • 1

  Een permanente vergunning wordt verleend voor één dagdeel (morgen of middag) per week per kern.

 • 2

  Voor de hier onder genoemde kernen worden permanente vergunningen verleend voor de navolgende dagdelen:

  - ’s-Gravenpolder: vrijdagmorgen op de Burg. Jansenstraat;

  - ’s-Heerenhoek: dinsdagmiddag op de Deken Holtkampstraat;

  - Heinkenszand: donderdagmorgen op het Van der Biltplein;

  - Lewedorp: dinsdagmorgen op de Zandkreekstraat;

  - Nieuwdorp: woensdagmorgen op het Oranjeplein;

  - Ovezande: dinsdagmiddag op de Schuttersstraat.

   

 • 3

  Vergunninghouders die in het bezit zijn van een vergunning die afwijkt van het tweede lid, blijven in geval van verlenging in aanmerking komen van eenzelfde vergunning.

 • 4

  Het maximum aantal standplaatsen bedraagt per kern:

  - Baarland: 2;

  - Borssele: 3;

  - Driewegen: 2;

  - Ellewoutsdijk: 2;

  - ’s-Gravenpolder: 5;

  - ’s-Heer Abtskerke: 2;

  - ’s-Heerenhoek: 3;

  - Heinkenszand: 5;

  - Hoedekenskerke: 2;

  - Kwadendamme: 2;

  - Lewedorp: 3;

  - Nieuwdorp: 3;

  - Nisse: 2;

  - Oudelande: 2;

  - Ovezande: 3.

   

 • 5

  Per kern kan per assortiment één permanente vergunning worden verleend. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  - aardappelen, groente en fruit;

  - vis;

  - zuivelproducten;

  - noten en snoep;

  - vlees/kip(producten);

  - bloemen en planten;

  - brood en banket;

  - boeken;

  - overige producten.

  Het is mogelijk een vergunning te verlenen voor twee assortimenten.

   

Artikel 3 Voorschriften standplaatsvergunning

Aan een vergunning worden in ieder geval de navolgende voorschriften verbonden:

a De vergunning is niet overdraagbaar;

b Standplaats wordt ingenomen door de houder van de vergunning, die zich kan laten bijstaan door andere personen.

c. Een vergunning waarvan gedurende ten minste vier weken geen gebruik is gemaakt, kan worden ingetrokken, tenzij burgemeester en wethouders tevoren schriftelijk toestemming hebben verleend gedurende een bepaalde termijn geen gebruik te maken van de vergunning.

 

Artikel 4 Wachtlijst

 • 1

  Burgemeester en wethouders houden een wachtlijst bij van degenen die in aanmerking willen komen voor een permanente vergunning met een bepaald assortiment in een bepaalde kern, maar daar gelet op deze beleidsregels niet voor in aanmerking komen. In het geval er een permanente vergunning kan worden verleend komt de hoogst geplaatste persoon op de wachtlijst als eerste in aanmerking voor een vergunning, tenzij hij een assortiment verkoopt dat al wordt aangeboden door een andere standplaatshouder.

 • 2

  Plaatsing op de wachtlijst geschiedt voor een periode van ten hoogste een kalenderjaar. Verlenging is mogelijk mits voor de afloop van die periode daartoe een schriftelijk verzoek is ingediend.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze beleidsregels treden per 1 februari 2011 in werking

 • 2

  De Beleidsregels standplaatsvergunningen Borsele 2009 worden ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2011.

Heinkenszand, 18 januari 2011.

Het college van burgemeester en wethouders van Borsele,

de secretaris,           de burgemeester,