Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie Personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders Basisregistratie Personen
CiteertitelAanwijzing toezichthouders Basisregistratie Personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht
  2. Artikel 4.2 Wet Basisregistratie Personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-201506-01-2014Wetswijziging

03-03-2015

Boxmeers Weekblad d.d. 17 maart 2015

I-BZ/2015/2423

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie Personen

Gemeente Boxmeer

 

Onderwerp:

Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie Personen.

 

Nummer:

Burgemeester en wethouders van Boxmeer;

gelet op;

 

de artikelen 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)en 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP)

 

B E S L U I T E N :

 

Met terugwerkende kracht tot 6 januari 2014, de hier volgende, met naam genoemde medewerkers/functionarissen van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Boxmeer, aan te wijzen als toezichthouder BRP:

 

Mevrouw G.J.M. Geerlings – Janssen;

 

Mevrouw G.W.M. van Bethraij;

 

De heer R.B. ten Brinke;

 

Mevrouw A.J.M. van Dongen;

 

Mevrouw S.C.B. Peters;

 

Mevrouw T.G.J.M. Murray – Teunissen;

 

Mevrouw M.J.W. Thielen – Martens;

 

Mevrouw J.H.M. Gerardts – van Osch;

 

Mevrouw A.J.M. Smits;

 

De heer M.A.J. van de Wall;

 

Mevrouw H.P.A. van der Meer.

 

Boxmeer, 3 maart 2015

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris-directeur, de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest