Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzing toezichthouder Wet Basisregistratie Personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouder Wet Basisregistratie Personen
CiteertitelAanwijzing toezichthouder Wet Basisregistratie Personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht
  2. Artikel 4.2 Wet Basisregistratie Personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201521-12-2017Nieuwe regeling

17-03-2015

Boxmeers Weekblad d.d. 31 maart 2015

I-BZ/2015/2448 en I-BZ/2015/2481

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouder Wet Basisregistratie Personen

Gemeente Boxmeer

 

Onderwerp:

Aanwijzing toezichthouder Wet BRP ( wet basisregistratie personen)

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer;

 

gelet op;

de artikelen 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP)

 

B E S L U I T E N :

 

de heer N.P.L. Wetsteijn,

 

reeds benoemd tot onbezoldigd ambtenaar, zonder opsporingsbevoegdheid (art. 1:2 CAR / UWO), overeenkomstig bovengenoemde artikelen 5:11 Awb en 4.2 Wet BRP, aan te wijzen als toezichthouder voor het toezicht/onderzoek op de juiste uitvoering van de bepalingen van de Wet BRP.

 

Boxmeer, 17 maart 2015

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris - directeur, de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo, K.W.T. van Soest