Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2015-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2015-2019
CiteertitelVerbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2015-2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2015-2019.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 108 en 147 Gemeentewet
  2. Artikel 4.22 Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2016Nieuwe regeling

10-12-2015

Website gemeente Boxmeer, 2 februari 2016

R-MRM/2015/4052

Tekst van de regeling

Intitulé

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2015-2019