Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzing toezichthouder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouder
CiteertitelAanwijzing toezichthouder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201821-02-2019Nieuwe regeling

12-04-2018

gmb-2018-90537

Z/18670209-D18-697852

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouder

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Boxmeer, ieder voor zover het haar/zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op artikel 142 Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Boxmeer;

BESLUITEN:

 

De heer M.E.D. Heijnemans aan te wijzen als toezichthouder/buitengewoon opsporingsambtenaar openbare ruimte binnen de gemeente Boxmeer in de zin van de Algemene wet bestuursrecht voor het houden van toezicht.

 

De onder 1 genoemde persoon is belast met de opsporing en handhaving van de strafbare feiten als genoemd in:

de wet- en regelgeving als omschreven in domeinlijst I: openbare ruimte, (Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar);

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Boxmeer;

 

De aanwijzing als buitengewoon opsporingsambtenaar geldt voor de periode dat hij

werkzaam is als toezichthouder/buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van de

gemeente Boxmeer dan wel in opdracht van de gemeente Boxmeer.

 

Boxmeer, 12 april 2018

 

Namens het College van burgemeester en wethouders

en de Burgemeester van Boxmeer,

Hoofd afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie

 

 

J.L.M. Craenmehr-Hesen