Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Delegatieverordening gemeente Boxmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatieverordening gemeente Boxmeer
CiteertitelDelegatieverordening 2010 gemeente Boxmeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRegister delegatieverordening.pdf Eerste wijziging register delegatieverordening Raadsbeluit eerste wijziging register delegatieverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 156
 2. Algemene wet bestuursrecht, 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2010Nieuwe regeling

30-09-2010

Boxmeers weekblad, 5 oktober 2010

20805; -2.07.63
06-10-2010Nieuwe regeling

30-09-2010

Boxmeers weekblad, 5 oktober 2010

20805; -2.07.63

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatieverordening gemeente Boxmeer

De Raad van de gemeente Boxmeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 april en 24 augustus 2010

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrechts;

B E S L U I T:Vast te stellen de: Delegatieverordening gemeente Boxmeer

Artikel 1  

 • 1

  De bevoegdheden van de raad, zoals vermeld in het bij dit besluit horende register worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders

 • 2

  Het college van burgermeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het register aangegeven voorwaarden en aanwijzingen

Artikel 2 Intrekking en overgangsrecht

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 • 2

  Het Delegatiebesluit gemeente Boxmeer 1998, vastgesteld op 17 september 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Delegatieverordening 2010 gemeente Boxmeer

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Boxmeerin zijn openbare vergadering van 30 september 2010.