Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2015
CiteertitelVerordening precariobelasting 2015 - tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Onbekend

04-11-2014

Brabants Centrum

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2015

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening Precariobelasting 2015  

 

Onderdeel

Omschrijving

Eenheid

Tarief

1

Standplaatsen

 

 

1.1

Voor het innemen van een standplaats zoals bedoeld in artikel 2, letter g en h van de Verordening precariobelasting 2013, voor zover dit niet geschiedt op marktplaatsen gedurende de aangewezen marktdagen, wordt geheven

 

 

1.1.1.

voor de standplaatsen gelegen in/op de volgende (gedeelten van) straten en pleinen: Fellenoord, Rechterstraat, Rozemarijnstraat, Markt, Clarissenstraat, Kruisstraat, Stationsstraat (v.w.b. gedeelte dat, komende uit de richting van de Rechterstraat, loopt tot de Prins Bernhardstraat), Molenstraat

(v.w.b. gedeelte dat, komende uit de richting van de Prins Hendrikstraat, loopt tot de kruising met de Baroniestraat en de Mgr. Wilmerstraat) en Prins Hendrikstraat

(v.w.b. gedeelte dat, komende uit de richting van de Molenstraat, loopt tot de Kasteellaan)

per lengte van 4 meter of minder

per dag

 

per jaar

 

met een lengte van meer dan 4 meter per dag

 

vermeerderd met voor elke meter of een gedeelte daarvan boven de 4 meter

per dag

 

met een lengte van meer dan 4 meter per jaar

 

vermeerderd met voor elke meter of een gedeelte daarvan boven de 4 meter

per jaar

 

  14,60

 

759,00

 

 

 

14,60

 

 

 

 

 

 

1,90

 

 

 

759,00

 

 

 

 

 

 

98,50

1.1.2.

voor de standplaatsen gelegen in/op andere (gedeelten van) straten en pleinen dan genoemd onder 1.1.1.

per lengte van 4 meter of minder

per dag

 

per jaar

 

met een lengte van meer dan 4 meter per dag

 

vermeerderd met voor elke meter of een gedeelte daarvan boven de 4 meter per dag

 

met een lengte van meer dan 4 meter per jaar

 

vermeerderd met voor elke meter of een gedeelte daarvan boven de 4 meter per jaar

 

 

10,15

 

531,25

 

 

 

10,15

 

 

 

 

 

1,30

 

 

 

531,25

 

 

 

 

 

68,90

2

Terrassen

 

 

2.1

Voor het plaatsen van een terras voor een horeca-inrichting waarbij het terras ingevolge de hiervoor afgegeven vergunning gebruikt kan worden voor horeca-doeleinden

 

 

2.1.1

van 1 maart tot 1 oktober, wordt op basis van de in de vergunning genoemde oppervlakte geheven

per 5 m2 of een gedeelte daarvan per jaar

 

 

67,50

2.1.2

gedurende een andere periode dan onder 2.1.1. genoemd, wordt op basis van de in de vergunning genoemde oppervlakte geheven

per 5 m2 of een gedeelte daarvan per dag

 

 

0,35

2.2

Indien een terras als bedoeld in onderdeel 2.1.1 en 2.1.2 tijdens evenementen of andere bijzondere activiteiten ingevolge een vergunning kan worden uitgebreid, wordt, naast het verschuldigde op grond van onderdeel 2.1.1 en 2.1.2, voor de in de vergunning vermelde uitbreiding van de oppervlakte geheven

per 5 m2 of een gedeelte daarvan per dag

 

 

3,65

3

Uitstallen van goederen voor winkels

 

 

3.1

Voor het uitstallen van goederen voor winkels waarbij die goederen bestemd zijn voor de verkoop dan wel waarbij die goederen niet bestemd zijn voor de verkoop maar soortgelijke goederen in de winkel ter verkoop worden aangeboden, wordt geheven

per 5 m2 of een gedeelte daarvan per jaar

 

 

112,35