Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewijzering 2016 gemeente Boxtel - Tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewijzering 2016 gemeente Boxtel - Tarieventabel
CiteertitelRegeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewijzering 2016 gemeente Boxtel - Tarieventabel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Onbekend

24-11-2015

Brabants Centrum

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewijzering 2016 gemeente Boxtel - Tarieventabel

 

 

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewijzering 2016 gemeente Boxtel - Tarieventabel

 

Tarieven zijn excl.BTW

a. Aanleg inritten (per m¹)

vaste prijs per m¹ € 52,40

vaste prijs verplaatsen van een lichtmast € 449,30

vaste prijs verplaatsen van een kolk € 112,40

vaste prijs rooien van een boom (cf. methode Raad) € PM

b.1 Herstraten uitvoering door gemeente:

De onderstaande tarieven worden gehanteerd bij het herstraten

van sleuven die door de vergunninghouder zijn gemaakt en die

op last van of door de gemeente zelf worden uitgevoerd.

Tegels

tegels 4½ cm herstraten per m² € 26,40

tegels sleufbreedte 0-5 cm; 0,4 x 25,35 € 12,00

tegels sleufbreedte 50-100 cm; 0,75 x 23,35 € 20,00

tegels lasgaten per m² € 26,40

Klinkers

klinkers per m² € 32,00

klinkers sleufbreedte 0-5 cm; 0,45 x 30,55 € 14,70

klinkers sleufbreedte 50-100 cm; 0,75 x 30,55 € 23,60

klinkers lasgaten per m² € 31,60

Asfalt

asfalt verharding dik 13 cm € 209,30

asfalt lasgat per m² € 287,90

asfalt sleuf minder dan m¹ breedte € 403,00

asfalt sleuf meer dan m¹ breedte € 806,30

Grind en sintelverharding per m²€ 27,50

b.2 Herstraten uitvoering door vergunninghouders:

De onderstaande tarieven worden gehanteerd bij het herstraten

van sleuven die door vergunninghouders zijn gemaakt en ook

door hen kan worden uitgevoerd.

tegels sleuven per m² € 1,10

klinkers sleuven per m² € 3,00

tegels lasgaten per m² € 5,50

klinkers lasgaten per m² € 6,60

beheerskosten per m¹ sleuf €11,80

beheerskosten per lasgat € 2,50

c. Onderhoudskosten object-bewegwijzering€ 11,40

(jaarlijkse onderhoudskosten per bord)