Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2017
CiteertitelUitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpparkeren, belasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2012"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201701-01-2018Nieuwe regeling

29-08-2017

Gemeenteblad 2017, 151711 | 31-08-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2017

Burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de artikelen 8 en 12 van de Verordening parkeerbelastingen;

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2017

Artikel 1. Plaatsen betaald parkeren

Als plaatsen waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, worden de volgende wegen, weggedeelten en terreinen aangewezen: a. Mgr. Bekkerstraat; b. Dr. van Helvoortstraat; c. Markt; d. Fellenoord, tussen Rechterstraat en Grote Beemd.

Artikel 2. Tijden betaald parkeren

Voor wat betreft het tijdstip waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel

van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, worden de volgende tijdstippen vastgesteld:

 • -

  maandag : van 9.00 uur tot 18.00 uur;

 • -

  dinsdag : van 9.00 uur tot 18.00 uur;

 • -

  woensdag : van 9.00 uur tot 18.00 uur

 • -

  donderdag : van 9.00 uur tot 18.00 uur;

 • -

  vrijdag : van 9.00 uur tot 21.00 uur;

 • -

  zaterdag : van 9.00 uur tot 18.00 uur;

Artikel 3. Wijze van (betaald) parkeren

 • 1.

  Voor wat betreft de wijze waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2,

  onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, geldt dat het

  door de parkeerapparatuur, na voldoening van de verschuldigde belasting, verstrekte

  parkeerticket zodanig achter de voorruit van het voertuig dient te worden geplaatst dat de

  zijde met de tijdsaanduiding van buitenaf goed leesbaar is;

 • 2.

  Indien op de plaatsen als bedoeld in artikel 1 geparkeerd wordt met een vergunning of een gehandicaptenparkeerkaart, dient deze zodanig achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst dat deze van buitenaf goed leesbaar is.

 • 3.

  Een parkeerticket, afkomstig van gemeentelijke parkeerapparatuur in Boxtel, kan, ongeacht de locatie waar het parkeerticket is gekocht, gebruikt worden op alle in artikel 1 genoemde plaatsen, voor zover het niet betreft plaatsen welke voor vergunninghouders zijn bestemd.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2012" van 13 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de regeling.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de regeling is 1 september 2017.

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als: "Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2017".

Boxtel,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,

M. Buijs