Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Subsidieplafond 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafond 2019
CiteertitelSubsidieplafond 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie, plafond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201901-01-2020Nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-46164

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 

b e s l u i t :

 

de navolgende subsidieplafonds voor het jaar 2019 vast te stellen:

 

  • -

    sportverenigingen (cat. A): € 24.562,-

  • -

    fanfares, majorette en lyrakorpsen en overige muzikale uitingen (cat. G): € 49.090,-

  • -

    peuterspeelzalen en voorschoolse educatie (cat. K): € 161.000,-

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Boxtel in haar vergadering van 19 februari 2019.

 

De burgemeester,

F. Naterop

De secretaris,

A. Kraal