Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

Aanwijzingsbesluiten hondenverbod Bronkhorsterveer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluiten hondenverbod Bronkhorsterveer
CiteertitelAanwijzingsbesluiten hondenverbod Bronkhorsterveer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen, artikel 2.57, lid 1 sub c
 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen, artikel 2.58, lid 1 sub c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2015nieuwe regeling

07-04-2015

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten', 29-07-2015

BW15.0138

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluiten hondenverbod Bronkhorsterveer

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om:

 • 1.

  Het gebied zoals aangegeven op de kaart (INT15.0441) aan te wijzen als een gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen, tenzij die hond aangelijnd is.

 • 2.

  Het gebied zoals aangegeven op de kaart (INT15.0441) aan te wijzen als een gebied waar de eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

 

Overwegende dat,

 • 1.

  het college op grond van artikel 2.57, lid 1 aanhef en onder c van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente Brummen bevoegd is om een gebied aan te wijzen waar het verboden is om een hond te laten lopen, tenzij deze hond is aangelijnd, en

 • 2.

  het college op grond van artikel 2.58 lid 1 aanhef en onder c van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen bevoegd is om een gebied aan te wijzen waar hondenbezitters verplicht zijn te voorkomen dat honden zich ontdoen van uitwerpselen.

 • 3.

  er overlast wordt ervaren van loslopende honden en uitwerpselen van honden op de stranden, de speelgelegenheid en bij de horecagelegenheid op het terrein bij de Bronkhorsterveer.

 

Dat het instellen van bedoeld verbod wenselijk wordt geacht om overlast van loslopende honden te bestrijden in het gebied bij de:

 • 1.

  Bronkhorsterveer

   

gelet op artikel 2.57, lid 1, aanhef en onder c en artikel 2.58 lid 1 aanhef en onder c van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen;

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  Dat het verboden is op het terrein, zoals weergegeven op de kaart (INT15.0441) behorende bij dit besluit honden te laten lopen, tenzij deze zijn aangelijnd.

 • 2.

  Dat eigenaren/ houders van honden verplicht zijn te voorkomen dat honden zich ontdoen van uitwerpselen op het terrein, zoals weergegeven op de kaart (INT15.0441) behorende bij dit besluit.

 

Deze besluiten worden aangehaald als aanwijzingsbesluiten hondenverbod Bronkhorsterveer en treden in werking een dag na publicatie.

 

Aldus besloten in de B&W-vergadering d.d. 7 april 2015,

drs. E.V. Schmitz, secretaris

A.J. van Hedel, burgemeester