Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten
CiteertitelBeleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden, art. 5.5.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201225-02-2020nieuwe regeling

21-02-2012

www.coevorden.nl/bekendmakingen 24-02-2012

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Beleid en Strategie d.d. 02 februari 2012;

 

overwegende dat het gewenst is een beleidsregel op te stellen voor de voorwaarden van aanwijzing van de plaatsen voor paasvuurbulten;

 

gelet op het bepaalde in artikel 5.5.1 van de Algemeen plaatselijke verordening Coevorden;

 

besluiten

 

vast te stellen de Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten

 • 1.

  De paasvuurbult heeft een maximaal volume van 1.000 m3.

 • 2.

  De paasvuurbult mag niet binnen de bebouwde kom liggen.

 • 3.

  De paasvuurbult dient stabiel en aaneengesloten opgebouwd te zijn.

 • 4.

  De afstand tussen een rietgedekt bouwwerk en de paasvuurbult is minimaal 200 meter.

 • 5.

  De afstand tussen overige bebouwing en de paasvuurbult is minimaal 50 meter.

 • 6.

  De afstand tussen bos, heide, veen en andere natuurgebieden en de paasvuurbult is minimaal 100 meter.

 • 7.

  De afstand tussen een rijksweg (A-weg), provinciale weg (N-weg), waterweg en spoorweg en de paasvuurbult is minimaal 500 meter.

 • 8.

  De afstand tussen overige openbare wegen en de paasvuurbult is minimaal 20 meter.

 • 9.

  De afstand tussen een hoogspanningstracé en een paasvuurbult dient minimaal 40 meter te zijn.

 • 10.

  De afstand tussen ondergrondse buisleidingen of kabeltracés en de paasvuurbult is minimaal 25 meter.

 • 11.

  De afstand tussen een verhard pad en de paasvuurbult is maximaal 50 meter.

   

  Aanvullende voorwaarden zijn:

 • 12.

  Bij code oranje, als bedoeld in artikel 5.5.1 Algemeen Plaatselijke Verordening Coevorden, wordt bij de leden 4 en 6 de daarin genoemde afstand verhoogd tot 500 meter.

 • 13.

  De paasvuurbult mag niet worden ontstoken indien de windkracht 6 Beaufort of meer is.

 • 14.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten”.

 • 15.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

   

Coevorden, 21 februari 2012

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

 

secretaris

M.N.J. Broers

 

burgemeester

B.J. Bouwmeester