Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Tarieventabel bij verordening Lijkbezorgingsrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel bij verordening Lijkbezorgingsrechten 2010
CiteertitelTarieventabel bij verordening Lijkbezorgingsrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200001-01-2011Onbekend

10-11-2009

Weekblad de Grenskoerier

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel bij verordening Lijkbezorgingsrechten 2010

 

 

TARIEVENTABEL behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2010”

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Euro

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf voor een periode van 20 jaar, wordt geheven

792,71

1.2.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis of urnenkeldertje voor een periode van 20 jaar, wordt geheven

792,71

1.3.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. en 1.2. met 10 jaar wordt geheven

395,82

1.4.

Indien een volgend stoffelijk overschot of asbus wordt bijgezet, dan wordt vanaf de bijzetting naar tijdsevenredigheid het uitsluitend recht over 20 jaren geheven.

 

1.5.

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op het plaatsen van een herdenkingsplaatje op de gedenktafel wordt geheven voor een periode van 20 jaar

74,27

1.5.1.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in onderdeel 1.5. met 10 jaar wordt geheven

37,13

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven/bijzetten van urnen

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk wordt geheven

406,43

2.2.

Voor het bijzetten van een urn in een urnennis, urnenkeldertje of een eigen graf wordt geheven

126,27

2.3.

De in onderdeel 2.1. en 2.2 genoemde bedragen worden verhoogd indien de begrafenis of bijzetting plaats heeft:

 

 

a.op zondag of op een overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Termijnenwet algemeen erkende feestdag met 75%

b.op zaterdag met 25%

c.buiten de uren genoemd in de "Verordening algemene begraafplaats gemeente Cranendonck 2005”, niet vallende onder a en b genoemde dagen met 50%.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Onderhoud van graven en urnennissen

 

3.1.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt geheven voor een periode van 20 jaar voor:

 

3.1.1.

een eigen graf

803,33

3.1.2.

een urnennis of urnenkeldertje

269,54

3.2.

Indien een volgend stoffelijk overschot of asbus wordt bijgezet, dan wordt vanaf de bijzetting naar tijdsevenredigheid het onderhoud door of vanwege de gemeente over 20 jaren geheven

 

3.3.1.

Voor het verlengen van de onderhoudstermijn als bedoeld in 3.1.1. met 10 jaar wordt geheven

401,13

3.3.2.

Voor het verlengen van de onderhoudstermijn als bedoeld in 3.1.2. met 10 jaar wordt geheven

134,77

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Opgraven en verstrooien.

 

4.1.

Voor het opgraven van een asbus uit een eigen graf wordt geheven:

126,27

4.2.

Voor het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats wordt geheven

126,27

Behoort bij raadsbesluit van 10 november 2009.

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans