Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Regeling inzake het toekennen en uitreiken van de onderscheiding “de Cuijkse Stier”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling inzake het toekennen en uitreiken van de onderscheiding “de Cuijkse Stier”
CiteertitelRegeling inzake het toekennen en uitreiken van de onderscheiding “de Cuijkse Stier”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMiddelen en Ondersteuning / Bestuurlijk Juridische Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-1994Nieuwe regeling

14-06-1994

Cuijks Weekblad

-2.07.812 / -6435

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling inzake het toekennen en uitreiken van de onderscheiding “de Cuijkse Stier”

REGELING INZAKE HET TOEKENNEN EN UITREIKEN VAN DE ONDERSCHEIDING "DE CUIJKSE STIER" 

Artikel 1  

"De Cuijkse Stier", waarvoor model heeft gestaan het kunst¬werk op de hoek Maasboule-vard/Odiliadijk te Cuijk, wordt toegekend en uitgereikt aan hen, door wier activiteiten de gemeente Cuijk in positieve zin bekendheid heeft gekregen of naar verwachting zal verkrijgen.

Artikel 2  

"De Cuijkse Stier" is vervaardigd van roestvrij staal en voorzien van een betonnen sokkel.

Artikel 3  

Toekenning van deze onderscheiding geschiedt door het college van burgemeester en wethouders na ambtelijke advisering en toetsing.

Artikel 4  

Uitreiking van "De Cuijkse Stier" vindt plaats door of namens het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5  

Deze onderscheiding kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente Cuijk worden verleend.

Artikel 6  

Van elke toekenning van deze onderscheiding houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een ereboek. Hierin worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

a. de naam en voornamen van degene aan wie de onderscheiding wordt toegekend;

b. geboortedatum, geboorteplaats en beroep van de onderscheiden persoon;

c. de datum van verlening en uitreiking van de onderscheiding;

d. de bijzonderheden welke tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 7  

Deze regeling treedt in werking op heden, met dien verstande, dat in het onder 6. bedoelde ereboek alsnog worden ingeschreven de toekenningen van deze onderscheiding waartoe reeds eerder werd besloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Cuijk op 14 juni 1994.

Burgemeester en Wethouders van Cuijk,

J.N.C. Hofmans, H.J. Hendriksen.

secretaris burgemeester