Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting De Marne 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeristenbelasting De Marne 2013
CiteertitelUitvoeringsregeling toeristenbelasting De Marne 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 12 Verordening toeristenbelasting 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201316-10-2018Nieuwe regeling

27-11-2012

Ommelander Courant 20 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting De Marne 2013

 

 

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting De Marne 2013

 

Artikel 1 Aanmeldingsplicht toeristenbelasting

 • 1.

  In afwijking van de Verordening toeristenbelasting heeft belastingplichtige aan de aanmeldingsplicht voldaan, indien belastingplichtige reeds als belastingplichtige is aangemeld bij de gemeente De Marne.

 • 2.

  Door de gemeente wordt kosteloos op aanvraag een aanmeldingsformulier toeristenbelasting ter beschikking gesteld om te voldoen aan de aanmeldingsplicht.

Artikel 2 Voorlopige aanslag toeristenbelasting

 • 1.

  1.De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaarlegt een voorlopige aanslag op, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aanslagen, zulks naar zijn mening rechtvaardigt.

 • 2.

  De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, dan wel na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan, kan voor de toeristenbelasting geschieden op grond van 50% van het aantal overnachtingen waarop de definitieve aanslag van het voorgaande belastingjaar is gebaseerd, maar deze aanslag zal niet hoger mogen zijn dan het bedrag waarop de aanslag over het belastingjaar waarschijnlijk zal worden vastgesteld. Indien belastingplichtige dit aannemelijk kan maken, zal de voorlopige aanslag voor een lager bedrag worden vastgesteld.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling toeristenbelasting De Marne 2013” .