Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding stembureauleden en tellers 2015
CiteertitelRegeling vergoeding stembureauleden en tellers 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

11-11-2014

Gemeenteblad 2014 nr. 83103

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2015

 

 

Regeling vergoeding stembureauleden en tellers

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Medewerker: de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1,lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • b)

  Stembureauleden: de als zodanig bedoeld in artikel E4 van de Kieswet tot voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van een stembureau benoemde personen;

 • c)

  Tellers: de personen – niet zijnde stembureauleden- die na sluiting van een stembureau zijn belast met het tellen van de stemmen.

Artikel 2 Vergoeding

 • 1.

  Stembureauleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt € 10,- bruto per uur voor de zitting en het tellen na afloop, met een maximum van € 100,- bruto per stembureaulid.

 • 3.

  De vergoeding wordt betaald op basis van het aantal ingeroosterde uren op het stembureau.

 • 4.

  De tellers ontvangen een irischeque t.w.v. € 25,-

 • 5.

  Eventuele reiskosten naar het stembureau kunnen gedeclareerd worden op basis van € 0,19 per kilometer.

 • 6.

  Medewerkers die parttime werken en zitting nemen op het stembureau op hun vrije dag, ontvangen de vergoeding en de compensatie van de aanwezige uren.

Artikel 3 Bijzonder verlof

 • 1.

  Een medewerker die zitting neemt op een stembureau binnen de BMW-gemeenten krijgt daarvoor bijzonder verlof;

 • 2.

  Een medewerker van de gemeente tevens raadslid bij een andere gemeente, krijgt voor het nemen van zitting op een stembureau van die andere gemeente bijzonder verlof.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De regeling kan worden aangehaald als “Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2014”.

 • 2.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de laatst geldende regeling met betrekking tot vergoedingen voor stembureauleden en tellers.