Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Uitvoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden
CiteertitelUitvoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199801-01-1998Nieuwe regeling

17-11-1998

De Wolder Courant

17-11-1998

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

Gelet op het feit dat het gewenst is een nader gebied aan te wijzen als woongebied zoals bedoeld in hoofdstuk 18 van de CAR/UWO;

Gelet op artikel 18:1:1 lid b van de UWO

Besluiten:

Vast te stellen de navolgende utivoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden. 

Artikel 1  

Woongebied: Het grondgebied van de gemeente De Wolden, alsmede het woongebied gelegen aansluitend aan het grondgebied op een geografische afstand van 15 kilometer. 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Burgemeester, Secretaris

Sj. Kremer, A.G.M. Dashorst