Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening werkleeraanbod WIJ gemeente De Wolden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkleeraanbod WIJ gemeente De Wolden 2010
CiteertitelVerordening werkleeraanbod WIJ gemeente De Wolden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 147 lid 1 Gemeentewet
  2. Artikel 12, lid 1, sub a Wet investeren in jongeren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-01-2012Vervanging door Reintegratieverordening 2012 gemeente De Wolden

22-12-2011

Wolder Courant

2011 - XX/11
01-07-2010Nieuwe regeling

27-05-2010

Wolder Courant

2010 - XI/7a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkleeraanbod WIJ gemeente De Wolden 2010

Nr. XX / 11

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2011;

Besluit:

 

conform de wettelijke voorschriften de verordening werkleeraanbod WIJ gemeente De Wolden 2010 in te trekken

Afdeling 1