Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening winkeltijden 2008 Gemeente De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden 2008 Gemeente De Wolden
CiteertitelVerordening winkeltijden 2008 Gemeente De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-200814-11-2013dfsd

25-09-2008

Wolder Courant

sfsd

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden 2008 Gemeente De Wolden

De raad van de Gemeente De Wolden;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2008; vast te stellen:

Verordening inzake de winkeltijden.

Afdeling 1 Nieuw Afdeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • 2.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag,eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag vaneen ontheffing binnen acht we

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.