Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

APV vijfde Uitvoeringsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV vijfde Uitvoeringsbesluit
CiteertitelAPV Vijfde Uitvoeringsbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft, art. 5:11, lid 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-201226-02-2014Onbekend

04-04-2012

Stadskrant 8 mei 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

APV Vijfde Uitvoeringsbesluit

 

 

Het college van de gemeente Delft;

gelet op artikel 5:11, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft;

b e s l u i t :

vrijstelling te verlenen van het in artikel 5:11, eerste lid van genoemde verordening vervatte verbod, aan instellingen die staan vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving, voor de voor hen op voornoemd collecterooster gereserveerde periode, onder opvolging van de navolgende voorwaarden:

 • 1.

  Een instelling voor een goed doel moet voor het collecteren in de gemeente Delft een keur, certificaat of verklaring van geen bezwaar van het Centraal Bureau Fondsenwerving hebben of een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst.

 • 2.

  De instelling die staat vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving meldt de gemeente Delft, uiterlijk 3 maanden voor de toegewezen periode,

  • a.

   dat de collecte wordt gehouden.

  • b.

   wie ter plaatse de leiding over de collecte heeft (naam, adres en telefoonnummer).

Gebeurt dit niet, dan merkt de gemeente de betreffende periode aan als een zogenaamde “vrije periode” voor acties van andere instellingen voor een goed doel.

3.De instelling die niet staat vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving meldt de gemeente uiterlijk 15 werkdagen voor de periode dat men wil collecteren,

 • a.

  of de instelling een keur, certificaat of verklaring van geen bezwaar van het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft.

 • b.

  of de instelling een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft.

 • c.

  de periode dat de collecte wordt gehouden.

 • d.

  wie ter plaatse de leiding over de collecte heeft (naam, adres en telefoonnummer).

 • e.

  op welke wijze de instelling gaat collecteren.

De gemeente geeft binnen 5 werkdagen aan of er bezwaar is tegen de collecte.

 • 4.

  Per dag mag maar één instelling collecteren.

 • 5.

  Indien een collecte niet doorgaat, moet dit, zo snel mogelijk na het besluit, door de instelling worden doorgegeven aan de gemeente. De betreffende periode wordt door de gemeente aangemerkt als een zogenaamde “vrije periode” voor acties van andere instellingen voor een goed doel.

 • 6.

  De collectanten worden niet betaald, zijn minstens 16 jaar oud (indien jonger, onder begeleiding van een volwassene) en onthouden zich van intimidatie en misleiding.

 • 7.

  De instelling mag geen naam of beeldmerk voeren dat op het eerste gezicht bij het brede publiek tot verwarring kan leiden met de naam of het beeldmerk van andere bestaande instellingen voor goede doelen.

 • 8.

  Er mag alleen gecollecteerd worden met collectebussen die zijn afgesloten met een sleutelslot of verzegeling en waarop duidelijk de naam of het doel van de collecterende instelling staat vermeld;

 • 9.

  Het collecteren mag alleen plaatsvinden op maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 uur en 21.00 uur.

 • 10.

  De collectanten moeten tijdens de collecte zichtbaar een door de instelling gewaarmerkt legitimatiebewijs dragen waarop de naam van de collecterende instelling en de periode van de collecte staat vermeld.

 • 11.

  De collectanten moeten eventuele aanwijzingen van de politie, of een toezichthouder van de gemeente, stipt opvolgen;

 • 12.

  De leiding van de collecte stelt de collectestaat vast en maakt deze bekend aan het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving.

 

Delft, 4 april 2012

Het college voornoemd,

mr. drs. G.A.A. Verkerk , burgemeester

mr. J. Krul ,secretaris