Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Beleidsregels voor het verlenen van ontheffing voor het autoluw-plusgebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verlenen van ontheffing voor het autoluw-plusgebied
CiteertitelBeleidsregels voor het verlenen van ontheffing voor het autoluw-plusgebied
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening ontheffingverlening autoluwplus, art. 2.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2012geactualiseerd

15-05-2012

Stadskrant, 23 mei 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verlenen van ontheffing voor het autoluw-plusgebied

 

 

Nadere regels ter verduidelijking van de wijze van ontheffingverlening, de in het autoluw-plusgebied geldende regels en hetgeen in genoemde tabellen is opgenomen.

Onderwerp: Beleidsregels ontheffingverlening autoluw-plus

Laatstelijk gewijzigd 15 mei 2012

Het college van de gemeente Delft,

Overwegende,

dat er een Verordening ontheffingverlening autoluw-plus Delft (verder: verordening) is vastgesteld, in welk kader het college, gezien artikel 2, derde lid, van deze verordening de mogelijkheid heeft nadere regels vast te stellen, terwijl nadere regels, in de vorm van specifieke criteria en voorwaarden, gewenst zijn op basis waarvan toegang tot het autoluw-plus gebied kan worden verstrekt;

Besluit:

Vast te stellen de “Beleidsregels voor het verlenen van ontheffing voor het autoluw-plusgebied”, bestaande uit:

 • I.

  Tabel, betreffende criteria en voorwaarden voor het verlenen van ontheffing aan eigenaars of huurders van een parkeervoorziening op eigen terrein, bewoners, bedrijven, vaste leveranciers, uitzonderingsgroepen en éénmalige ontheffing.

 • II.

  Nadere regels ter verduidelijking van de wijze van ontheffingverlening, de in het autoluw-plusgebied geldende regels en hetgeen in genoemde tabel is opgenomen.

 • I.

  Tabel, betreffende criteria en voorwaarden voor het verlenen van ontheffing aan eigenaars of huurders van een parkeervoorziening op eigen terrein, bewoners, bedrijven, vaste leveranciers, uitzonderingsgroepen en éénmalige ontheffing.

Type

Groep

Pas of

Transponder

Tarief

Toegang tijdens bloktijden

Parkeren in gebied toegestaan

Criteria/voorwaarden

…………

……………………….

……………....

……………

…………..

…………...

…………...

A

Eigenaar of huurder van parkeervoorziening op eigen terrein binnen autoluwplus-gebied (artikel 5)

Pas

Gratis

Ja

Alleen op eigen parkeerplaats

·Adres parkeerplaats in autoluw-plus

·Ontheffing alleen op kenteken

·Max. 1 ontheffing per parkeerplaats

·Overleggen eigendom-/ huurbewijs van parkeerplaats

B

Bewoner (artikel 6)

Pas

Gratis

Nee

Nee

·Huisadres in autoluwplus-gebied

·Ontheffing alleen op kenteken

·Ontheffing mogelijk voor een brommer

·Max. 1 ontheffing voor een auto en 1 ontheffing voor een brommer per persoon en per kenteken

·Geen ontheffing verlenen indien de bewoner kan beschikken over een parkeerplaats onder of nabij de woning, bereikbaar via buiten autoluw-plusgebied gelegen ingang.

B1

Bewoner (artikel 6)

Pas

Gratis

Ja, alleen de Oude Delft

Nee

·Huisadres in autoluwplus-gebied aan de Oude Delft

·Ontheffing alleen op kenteken

·Ontheffing mogelijk voor een brommer

·Max. 1 ontheffing voor een auto en 1 ontheffing voor een brommer per persoon en per kenteken

·Geen ontheffing verlenen indien de bewoner kan beschikken over een parkeerplaats onder of nabij de woning, bereikbaar via buiten autoluw-plusgebied gelegen ingang.

C

Medewerkerbedrijf (artikel 6)

Pas

Gratis

Nee

Nee

·Vestigingsadres in autoluw-plusgebied

·Ontheffing alleen op kenteken

·Max. 2 ontheffingen per bedrijf

C1

Medewerkerbedrijf (artikel 6)

Pas

Gratis

Ja, alleen de Oude Delft

Nee

·Vestigingsadres in autoluw-plusgebied aan de Oude Delft

·Ontheffing alleen op kenteken

·Max. 2 ontheffingen per bedrijf

D

Vaste leveranciers

(artikel 7)

Pas

Zie leges-verordening

16.2.1

Nee

Nee

·Ontheffing op kenteken of op naam van leverancier

·Inschrijvingsbewijs KvK overleggen

Eenmalig

Bedrijf (artikel 8)

Nee, eenmalig bij poller

Gratis

Nee

Nee

·Incidentele leverancier

·Maximaal 6 keer per kenteken per half jaar.

·Goederen van enige omvang en/of gewicht die redelijkerwijs alleen per voertuig kunnen worden geladen of gelost, waarbij aannemelijk is dat het voertuig direct bij het betreffende pand dient te worden gebracht.

Eenmalig

Particulier (artikel 8)

Nee, eenmalig bij poller

Gratis

Nee

Nee

·Goederen van enige omvang en/of gewicht of personen die redelijkerwijs alleen per voertuig kunnen worden geladen/gelost dan wel gehaald/gebracht, waarbij aannemelijk is dat het voertuig direct bij het betreffende pand dient te worden gebracht.

Type

Groep

Pas of

Transponder

Tarief

Toegang tijdens bloktijden

Parkeren in gebied toegestaan

Criteria/voorwaarden

…………

………………………...

……………....

………….…

…….…….

………..…………

…...……………………………………………

Ea

Bestuurder en ambulance (artikel 3)

Transponder

Gratis

Ja

Ja

·Levensreddende functie

Eb

Bestuurder van een brandweervoertuig (artikel 3)

Transponder

Gratis

Ja

Ja

·Levensreddende functie

Ec

Bestuurder van een politievoertuig (artikel 3)

Transponder

Gratis

Ja

Ja

 

Ed

Bestuurder van een Openbaar Vervoer voertuig

(artikel 3)

Transponder

Gratis

Ja

Nee

·Toegang op route en tijden dienstregeling

E1

Bestuurder van een voertuig van de reinigingsdienst (artikel 3)

Pas

Conform legesverordening

16.2.1

Ja

Nee

·Algemeen maatschappelijke functie.

·Alleen op route dienst

E2

Bestuurders van overige dienstwagens Gemeente (artikel 3)

Pas

Conform legesverordening

16.2.1

Ja

Nee

·Algemeen maatschappelijke functie.

·Alleen op route dienst

E3

Huisartsen in functie (artikel 3)

Pas

Conform legesverordening

16.2.1

Ja

Ja

·Controle op BIG-registratie.

·Toegang alleen in geval van spoed.

·Esculaap achter voorruit plaatsen.

E4

Maatzorgmederwerker in functie (artikel 3)

Pas

Conform legesverordening

16.2.1

Ja

Ja

·Toegang alleen in geval van spoed

E5

Verloskundigen in functie (artikel 3)

Pas

Conform legesverordening

16.2.1

Ja

Ja

·Controle op BIG-registratie.

·Toegang alleen in geval van spoed.

·Esculaap achter voorruit plaatsen.

E6

Bestuurder van een paardentram (artikel 3)

Transponder

Gratis

Ja

Ja

·Altijd toegang.

·Parkeren is slechts toegestaan op aangewezen standplaats.

E7

Bestuurder van voertuigen van marktondernemer

(artikel 3)

Pas

Gratis

Ja

Ja

·Toegang (al dan niet tijdens bloktijd) alleen op marktdagen en conform Marktverordening Delft.

·Overleggen bewijs van uitoefening.

·Parkeren is slechts toegestaan binnen afmetingen standplaats.

E8

Bestuurders van trouwvoertuigen (artikel 3)

Nee, eenmalig bij poller

Gratis

Ja

Ja

·Parkeren tijdens plechtigheid is alleen toegestaan aan de gevelkant, zuidelijk tegenover het stadhuis.

E9

Bestuurders van rouwauto (artikel 3)

Nee, eenmalig bij poller

Gratis

Ja

Ja

·Maatschappelijk belang

E10

Bestuurders van een voertuig van ongediertebestrijding (artikel 3)

Nee, eenmalig bij poller

Gratis

Ja

Ja

·Maatschappelijk belang

Type

Groep

Pas of

Transponder

Tarief

Toegang tijdens bloktijden

Parkeren in gebied toegestaan

Criteria/voorwaarden

…………

………………………...

……………....

………….…

……….….

………………..…

…...……………………………………………

E11

Bestuurder van een voertuig de storingsdiensten (artikel 3)

Nee, eenmalig bij poller

Gratis

Ja

Ja

·Zwaarwegend maatschappelijk belang, waarbij bijvoorbeeld gevaar dreigt voor de maatschappelijke gezondheid of voor grote materiële schade

E12

Bestuurder van een voertuig ten behoeve van de maaltijdbezorging (artikel 3)

Nee, alleen jaarontheffing

Conform legesverordening

16.2.1

Nee

Ja

·Toegang met bromfiets welke herkenbaar is als maaltijdbezorger.

·Auto dient herkenbaar te zijn als maaltijdservice.

E13

Bestuurder van een waardetransport voertuig(artikel 3)

Pas

Conform legesverordening

16.2.1

Nee

Nee

·Alleen laden en lossen met daarvoor bedoelde, en als zodanig herkenbare, bedrijfsauto’s.

E14

Bestuurder van een voertuig ten behoeve van de levering versgoederen (artikel 3)

Pas

Conform legesverordening

16.2.1

Ja

Nee

·Toegang tijdens bloktijden alleen indien spoedeisend vanwege versheid producten.

E15

Bestuurder van een voertuig ten behoeve van gehandicaptenvervoer (artikel 3)

Transponder

Gratis

Ja

Nee

·Maatschappelijk belang

·Alleen transponder in geval van vervoer op maat door BTR.

E17

Bestuurder van een voertuig ten behoeve van de aanneming van werk (artikel 3)

Nee, eenmalig bij poller

Gratis

Nee

Ja

·Alleen in combinatie met speciaal parkeerbewijs

E18

Bestuurder van een voertuig waarin een gehandicapte vervoerd wordt (artikel 3)

Nee, eenmalig bij poller

Gratis

Nee

Nee

·Toegang slechts op vertoon van gehandicaptenparkeerkaart.

E19

Bestuurder van voertuig ten behoeve van vervoer van hoogwaardigheidsbekleders op uitnodiging van het college (artikel 3)

Pas

Gratis

Ja

Ja

·Altijd toegang, ook bij evenementen

 • 2.

  Onder bloktijd wordt verstaan: de tijden zoals genoemd in artikel 2, lid 7, sub c, van de verordening.

 • 3.

  In alle gevallen geldt: zowel toegang als eventueel parkeren slechts voor de duur die strikt noodzakelijk is om functie te kunnen

uitoefenen.

Het verlenen van een ontheffing

 • 1.

  Voor het verstrekken van een vaste ontheffingspas, wordt een bedrag van €25,= aan statiegeld geheven. Dit geldt tevens indien sprake is van een vervangende pas bij bijvoorbeeld verlies of diefstal. De pas blijft eigendom van de gemeente. Wanneer de pas wordt geretourneerd, wordt €25,= gerestitueerd

 • 2.

  Afgezien van éénmalige ontheffingen, zoals bedoeld in artikel 8 van de verordening, welke bij de poller kunnen worden aangevraagd, dient een aanvraag om een ontheffing in principe schriftelijk te worden ingediend.

 • 3.

  Een éénmalige ontheffing heeft een beperkte geldigheidsduur, gerelateerd aan het doel waarvoor deze werd verleend. Uiterlijk op het moment dat deze geldigheidsduur verloopt, dient het autoluw-plusgebied te zijn verlaten. Het bewijs van ontheffing dient zichtbaar achter de voorruit te worden geplaatst.

 • 4.

  Een ontheffing mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze werd verleend.

 • 5.

  De ontheffingspas mag alleen worden gebruikt voor het voertuig waarvoor de ontheffing, conform artikel 2, elfde lid, sub c van de verordening, is verleend, tenzij bij het verlenen van de ontheffing uitdrukkelijk anders is bepaald.

  In het autoluw-plusgebied geldende regels (niet limitatief)

  • 6.

   In het autoluw-plusgebied dient stapvoets te worden gereden, waarbij het verkeersgedrag aangepast dient te worden aan de voetgangers en fietsers.

  • 7.

   Te allen tijden dient de kortste route naar de bestemming en terug te worden genomen.

  • 8.

   Afgezien van de belanghebbenden, zoals genoemd in tabel 2, mag in het autoluw-plusgebied niet worden geparkeerd.

  • 9.

   Het bewijs van ontheffing dient zichtbaar achter de voorruit te worden geplaatst; motorrijders dragen het bij zich. Een bewijs van ontheffing dient op verzoek van een politieambtenaar of een controleur openbare ruimte te worden getoond.

  • 10.

   Voertuigen breder dan 2.30 meter zijn niet toegestaan.

  • 11.

   Onder laden of lossen, zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de verordening wordt tevens verstaan het verrichten van werkzaamheden, anders dan aannemers-werkzaamheden, waarbij bij voortduring gebruik wordt gemaakt van apparatuur en/of gereedschappen uit een voertuig, welk in de directe nabijheid van deze werkzaamheden is geplaatst, zonder de doorgang voor overige verkeer te hinderen. Voorwaarde hierbij is dat er sprake is een noodzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het verrichten van de werkzaamheden. Bovendien dient het redelijkerwijs niet mogelijk te zijn de bij de werkzaamheden benodigde materialen op de betreffende locatie af te leveren, waarna het voertuig buiten het autoluw-plus gebied wordt gebracht en eerst na het uitvoeren van de werkzaamheden weer wordt opgehaald, teneinde alle materialen daarin te kunnen terugzetten. Redenen van financiële aard worden hierbij niet in aanmerking genomen.

Ten aanzien van hetgeen in de tabellen is opgenomen

 • 12.

  Leveranciers van versproducten worden in principe als (vaste) leveranciers beschouwd. Ontheffing voor de tijden, zoals genoemd in artikel 2, lid 7, sub c, van de verordening, kan slechts worden verleend indien het spoedeisende karakter in verband met de versheid van de producten aannemelijk wordt gemaakt. Bovendien dient, voor wat betreft die tijden, aannemelijk te worden gemaakt dat de producten redelijkerwijs slechts kunnen worden afgeleverd indien het betreffende voertuig in de directe omgeving van het afleveradres wordt gereden en niet met andere middelen de afstand tussen het voertuig, wanneer deze zich buiten het autoluw-plusgebied bevindt, en het afleveradres kan worden overbrugd (artikel 7).

 • 13.

  In het kader van de bevoorrading van de warenmarkt worden marktkooplieden en bedrijven die het opbouwen en afbreken van de markt verzorgen als vaste leverancier beschouwd. Toegang tot het autoluw-plusgebied wordt aan marktkooplieden verleend op marktdagen en conform hetgeen inzake tijdstippen van bevoorrading in de Marktverordening is bepaald(artikel 7).

 • 14.

  Taxi’s worden niet in aanmerking genomen als vaste leverancier. Zij kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige ontheffing. Hierbij wordt uitdrukkelijk als voorwaarde gesteld dat altijd de kortste route naar de bestemming, gelegen binnen het autoluw-plusgebied, en terug dient te worden genomen. Het is dan bovendien niet toegestaan de ontheffing te gebruiken om via dit gebied locaties, gelegen buiten dit gebied, sneller te kunnen bereiken dan zonder deze ontheffing mogelijk zou zijn. Indien, door een politieambtenaar dan wel een controleur openbare ruimte van de gemeente Delft, wordt geconstateerd dat een taxibedrijf een dergelijke ontheffing voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is, kan er bij volgende verzoeken om éénmalige ontheffing, mogelijkerwijs niet langer vanuit worden gaan dat het betreffende taxibedrijf voornemens is een persoon of meerdere personen binnen het autoluwplus-gebied te halen of te brengen, zoals bedoeld in deze verordening. In dat geval voldoet dat taxibedrijf niet langer aan de voorwaarden op grond waarvan een éénmalige ontheffing kan worden verleend (artikel 8).

 • 15.

  Trouwauto’s en -bussen komen in aanmerking voor een éénmalige ontheffing, waarmee slechts ten aanzien van een trouwauto geldt dat dit voertuig tijdens de plechtigheid aan de gevelkant, zuidelijk tegenover het stadhuis, mag stilstaan. Vakteam Burgerzaken verleent een aanvrager maximaal drie ontheffingen voor een auto of één ontheffing voor een bus, tenzij de plechtigheid op een zaterdag plaatsvindt, in dat geval worden maximaal zes ontheffingen voor een auto verleend, waarbij in plaats van drie ontheffingen voor een auto één ontheffing voor een bus kan worden verleend (artikel 8).

 • 16.

  Afgezien van de gevallen, zoals genoemd in tabel 2, kan op grond van artikel 3 van de verordening slechts ontheffing worden verleend aan een particulier of bedrijf, indien sprake is van een doorgaans zeer zelden voorkomende en spoedeisende situatie, waarin geen toepassing kan worden gegeven aan hetgeen in de artikelen 4 tot en met 8 van de verordening is bepaald. Voorwaarde hierbij is dat het belang van orde, veiligheid of medische zorg in het geding is, waarbij bijvoorbeeld gevaar dreigt voor de maatschappelijke gezondheid of voor grote materiële schade. De toegang wordt beperkt tot de tijd die strikt noodzakelijk is (artikel 3).

 • 17.

  De paardentram heeft een standplaats in het autoluw-plusgebied en is voorzien van een transponderteneinde toegang te hebben tot dit gebied, behoudens eventueel aan de ontheffing verbonden beperkingen in het kader van de te volgen route (artikel 3).

 • 18.

  Op vertoon van een speciaal parkeerbewijs krijgen aannemers toegang tot het gebied, waarbij hun voertuig geparkeerd mag worden. Sprake dient te zijn van het verrichten van werkzaamheden, waarbij bij voortduring gebruik wordt gemaakt van apparatuur en/of gereedschappen uit een voertuig, welk in de directe nabijheid van deze werkzaamheden is geplaatst, zonder de doorgang voor overige verkeer te hinderen. Voorwaarde hierbij is dat er sprake is een noodzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het verrichten van de werkzaamheden. Bovendien dient het redelijkerwijs niet mogelijk te zijn de bij de werkzaamheden benodigde materialen op de betreffende locatie af te leveren, waarna het voertuig buiten het autoluw-plus gebied wordt gebracht en eerst na het uitvoeren van de werkzaamheden weer wordt opgehaald, teneinde alle materialen daarin te kunnen terugzetten. Redenen van financiële aard worden hierbij niet in aanmerking genomen.

Het college van de gemeente Delft,

,burgemeester.

,secretaris.

Bekendgemaakt 23 mei 2012.