Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Delfzijl 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving gemeente Delfzijl 2014
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving gemeente Delfzijl 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:12
 3. Gemeentewet, art. 139
 4. Gemeentewet, art. 147
 5. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

19-12-2013

Eemsbode, 31-12-13

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Delfzijl 2014

De raad van de gemeente Delfzijl;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2013;

besluit vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Delfzijl 2014

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Delfzijl 2014.

Delfzijl, 19 december 2013

De raad voornoemd,

voorzitter.

(E.A. Groot)

griffier.

(O. Rijkens)