Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Beleidsregel B121- Gevallen waarin wordt afgezien van herziening en intrekking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel B121- Gevallen waarin wordt afgezien van herziening en intrekking
CiteertitelBeleidsregel B121- Gevallen waarin wordt afgezien van herziening en intrekking
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de op 21 september 2004 vastgestelde richtlijn.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 54, lid 3
  2. Wet werk en bijstand, art. 54, lid 4
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 17, lid 3
  4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art 17, lid 4
  5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art 17, lid 3
  6. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 17, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2013nieuwe regeling

23-04-2013

Gemeenteblad, 02-05-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel B121- Gevallen waarin wordt afgezien van herziening en intrekking

Beleidsregel B121 – Gevallen waarin wordt afgezien van herziening en intrekking

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op artikel 54, derde en vierde lid, Wet werk en bijstand (WWB), artikel 17, derde en vierde lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), artikel 17, derde en vierde lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B121 Gevallen waarin wordt afgezien van herziening en intrekking

Artikel I

Richtlijn B121 wordt als volgt ingevuld:

 

Wanneer het college geheel of gedeeltelijk af kan zien van herziening of intrekking van bijstand op grond van de WWB of uitkering op grond van de IOAW/IOAZ, is opgenomen in de Beleidsregels opschorting, herziening, intrekking, terugvordering en invordering Wet werk en bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) (is richtlijn B125).

Artikel II

De gewijzigde richtlijn treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad.

Met ingang van deze datum wordt de eerder op 21 september 2004 vastgestelde richtlijn ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2013,

 

De secretaris, De Burgemeester,

 

(mr. G.J.C. Kusters), (H.J. Mak)

 

Bekend gemaakt op:

2 mei 2013