Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Beleidsregels vergunningen kledinginzameling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vergunningen kledinginzameling
CiteertitelBeleidsregels vergunningen kledinginzameling 1994
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp5.1.5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-1994Onbekend

29-11-1994

Gemeenteblad, 1994-12-01

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vergunningen kledinginzameling (art. 5.2.1. APV)

 

 

artikel 1: aanvragen vergunning

De vergunningaanvragen voor kledinginzameling voor een bepaald jaar dienen voor 1 november van het voorgaande jaar te worden ingediend.

artikel 2: inzamelfrequentie

Voor de inzameling van kleding wordt, naast de door de gemeente georganiseerde huis-aan-huis inzameling van Sallcon, maximaal 1 vergunning verstrekt voor het plaatsen van kledingcontainers en 4 vergunningen verspreid over het jaar voor de inzameling van kleding huis-aan-huis.

artikel 3: toetsingscriteria

 • 1.

  De aanvragen worden beoordeeld op basis van de informatie uit het blad "mededelingen kledinginzameling" van het Centraal Bureau Fondsenwerving, dat jaarlijks wordt gepubliceerd.

 • 2.

  De vergunningaanvragen worden in ieder geval beoordeeld op de volgende citeria:

  • a).

   Beoordeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Indien deze beoordeling negatief is, wordt in ieder geval geen vergunning verleend.

  • b).

   Accountantverklaring. Indien geen of een afkeurende accountantverklaring is afgegeven, over het laatste afgeronde boekjaar, wordt in ieder geval geen vergunning verleend.

  • c).

   De hoogte van de netto-opbrengst, waarbij de aanvrager met de hoogste netto-opbrengst het eerste voor een vergunning in aanmerking komt.

artikel 4: bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van deze beleidsregels.

artikel 5: slotbepalingen

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als " Beleidsregels vergunningen kledinginzameling 1994"