Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Richtlijnen voor braderieen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen voor braderieen
CiteertitelRichtlijnen voor braderieen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp5.1.8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-1983Onbekend

08-07-1983

Gemeenteblad, 1983-07-08

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen voor braderieen

 

 

 

 •  

  • 1.

   Een braderie dient voor iedere afzonderlijke winkeliersvereniging beperkt te blijven tot één of meer dagen in dezelfde kalenderweek en tot twee keer per jaar.

  • 2.

   Een deelnemende winkelier kan met niet meer dan één marktkraam of andere uitstallingseenheid van maximaal 4 meter front per winkel aan de straatverkoop deelnemen.

  • 3.

   Andere deelneming dan door ter plaatse gevestigde winkeliers is niet toegestaan met uitzondering van kunst- en ambachtelijke aktiviteiten en organisaties met een ideëel karakter.

   Voor een standwerkersconcours dient apart een vergunning te worden aangevraagd.

  • 4.

   De in de straatverkoop aangeboden artikelen moeten behoren tot het assortiment dat in de desbetreffende winkel wordt verkocht.

  • 5.

   Geen braderie-vergunning kan worden verleend op

   plaatsen die naar de mening van de politie op onoverkomelijke verkeersbezwaren stuiten.

  • 6.

   De te plaatsen objekten dienen in een deugdelijke staat te verkeren. Ten behoeve van brandweer-, ambulance en politievoertuigen dient te allen tijde een vrije doorgangsbreedte van tenminste 5 meter verzekerd te zijn.

   Eventuele aanwezige brandkranen dienen obstruktievrij en gemakkelijk bereikbaar te blijven.

   De te plaatsen kramen e.d. dienen gemakkelijk verplaatsbaar te zijn.

  • 7.

   Voor het betalen van de verschuldigde precariorechten dient men zich te wenden tot de dienst Financiën (thans Bestuursdienst, sector BV), alhier.

  • 8.

   Alle aanwijzingen en bevelen, gegeven door ambtenaren van politie en brandweer, in het belang van de openbare orde of veiligheid dienen stipt te worden opgevolgd.

  • 9.

   Geen braderie-vergunning kan worden verleend voor een plaats binnen 100 meter van een gelijktijdig te houden warenmarkt.

  • 10.

   Eventuele kosten voor het verwijderen van achtergebleven vuil en reparatie van gemeente-eigendommen, zoals bestrating e.d., zullen op de vergunninghouder worden verhaald.

  • 11.

   Indien burgemeester en wethouders dit wenselijk achten, kunnen zij nadere voorwaarden stellen.

  • 12.

   Vergunning-aanvragen moeten minimaal drie weken van tevoren worden ingediend bij het college van B&W.

  • 13.

   De richtlijnen treden met ingang van 1 augustus 1983 in werking.