Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Delegatiebesluit Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelDelegatiebesluit Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp2.6.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum bedoeld onder 1. is 1 juli 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-07-2008Onbekend

11-06-2008

Gemeenteblad, 2008-08-01

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Wet ruimtelijke ordening

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008, nummer 2008.82139, eenheid Ruimte en Samenleving,

BESLUIT

  • 1.

    aan burgemeester en wethouders met ingang van 1 juli 2008, doch in ieder geval met ingang van de datum van inwerkingtreding Wet ruimtelijke ordening, te delegeren de bevoegdheden op grond van de artikelen 3.10, lid 1, en 6.12, lid 1 en 2 , van de Wet ruimtelijke ordening.

  • 2.

    burgemeester en wethouders de bevoegdheid te verlenen de onder 1 genoemde bevoegdheden te mandateren aan de algemeen directeur met de mogelijkheid van verdere ondermandatering, één en ander met inachtneming van de mandaatverboden genoemd in de Algemene wet bestuursrecht.