Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Mandaatbesluit afdelingsmanager FJZ P1 parkeervergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit afdelingsmanager FJZ P1 parkeervergunningen
CiteertitelMandaatbesluit afdelingsmanager FJZ P1 parkeervergunningen
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-201426-01-2017nieuwe regeling

16-01-2014

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 22 januari 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT AFDELINGSMANAGER FJZ P1 PARKEERVERGUNNINGEN

De afdelingsmanager Financiële en Juridische Zaken van de gemeente Dongeradeel;

 

Besluit:

 

I. Voor zover de heffing niet geschiedt op de afdeling Financiële en Juridische Zaken P1 te Den Haag te mandateren om namen hemaanslagen, nota’s, kennisgevingen en andere schrifturen voor de heffing van leges en parkeerbelasting betreffende parkeervergunningen te verzenden of uit te reiken;

II. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 16 januari 2014

De afdelingsmanager Financiële en Juridische Zaken,

H.Pilat