Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Aanwijzingsbesluit inzameldienst Afvalstoffenverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzameldienst Afvalstoffenverordening 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2013, art. 2 lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2013nieuwe regeling

05-03-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 13 maart 2013

Onbekend
21-12-200614-03-2013nieuwe regeling

31-10-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 13 december 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzameldienst Afvalstoffenverordening 2013

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

 

gezien het advies van de afdeling Gemeentewurk d.d. 25 februari 2013;

 

overwegende dat het verplicht is dat het college een inzameldienst aanwijst, die belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Dongeradeel;

 

b e s l u i t e n :

dat de inzameldienst van Gemeentewurk belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013.

De secretaris,

De burgemeester,