Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Beleidsregel inzake vergunningen voor uitstallingen voor een straat of gebied in de binnenstad van de gemeente Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel inzake vergunningen voor uitstallingen voor een straat of gebied in de binnenstad van de gemeente Dordrecht
CiteertitelBeleidsregel inzake vergunningen voor uitstallingen voor een straat of gebied in de binnenstad van de gemeente Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Dordrecht/337918/CVDR337918_7.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2019nieuwe regeling

05-03-2019

gmb-2019-57848

BBV: 2019-0013482

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel inzake vergunningen voor uitstallingen voor een straat of gebied in de binnenstad van de gemeente Dordrecht

 

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is het mogelijk te maken dat ondernemers en/of bewoners in de binnenstad gezamenlijk op straat- of gebiedsniveau een bepaalde uitstraling van hun straat of gebied te creëren;

 • -

  het college het daarom mogelijk wil maken om hiervoor gezamenlijk een vergunning ex artikel 2:10 A lid 1 aan te vragen;

 • -

  het college daarom ten behoeve van het gebruik van de bevoegdheid om een dergelijke vergunning te verlenen deze mogelijkheid wil opnemen in een beleidsregel;

 

gelet op:

 • -

  artikel 2:10 A van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht

 • -

  artikel 1:3 lid 4 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de begrippen van de Nadere regels uitstallingen voor de binnenstad van de gemeente Dordrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Beleidsregel inzake vergunningen voor uitstallingen voor een straat of gebied in de binnenstad van de gemeente Dordrecht

 

Artikel 1  

 • 1.

  Indien ondernemers en/of bewoners in de binnenstad van Dordrecht gezamenlijk uitstallingen in een straat of gebied wensen, kunnen zij gezamenlijk een aanvraag voor een vergunning als genoemd in artikel 2:10 A lid 1 APV indienen ten behoeve van één plan voor uitstallingen op straat of gebiedsniveau.

 • 2.

  Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan voor een periode van maximaal vijf jaar worden verleend.

 

Artikel 2  

Datum inwerkintreding en citeertitel

 • 1.

  Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregel inzake vergunningen voor uitstallingen voor een straat of gebied in de binnenstad van de gemeente Dordrecht.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019.

Het college van Burgemeester en Wethouders

M.M. van der Kraan A.W. Kolff

secretaris burgemeester